Ainekavad

VKTJ.05.03 Hingehoid

Hingehoid 6 EAP Vastutav õppejõud: Monika Lige Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… tunneb hingehoiu ja nõustamise põhikoolkondi ja mõisteid mõistab hingehoidliku…

VKTJ.01.03 Eesti kiriku- ja kultuurilugu

Eesti kiriku- ja kultuurilugu 6 EAP Õppejõud: Toivo Pilli Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… oskab Eesti kirikulugu põhjendatult periodiseerida; • tunneb…

VKTJ.02.03 Piibli hermeneutika

Piibli hermeneutika 3 EAP Õppejõud: Peeter Tamm Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… •kirjeldab erinevaid tõlgendamismeetodeid ja oskab neid eristada • tunneb…

VKTJ.01.05 Õpetus kogudusest ja koguduse õpetus

Õpetus kogudusest ja koguduse õpetus 6 EAP Õppejõud: Innar Kruglov, Joosep Tammo Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • omab baasteadmisi kristliku…

VKTJ.01.01 Üldise kirikuloo põhiteemad ja tänapäev

Üldise kirikuloo põhiteemad ja tänapäev 6 EAP Õppejõud: Sven-Joonatan Siibak Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • tunneb üldajaloo ja kirikuloo peamisi…