Uue Testamendi kirja seletus

3 EAP
Õppejõud: Margus Kask

luis-quintero-Yrp5_WqhI6U-unsplash

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• mõistab vaadeldava kirja sisu ja eripärasid;
• oskab leida teksti üldiseid seoseid ja üksiktähendusi ning saab aru teksti mõttest;
• saab aru konteksti mõjust konkreetse teksti tähendusele ja arvestab sellega;
• eksegeesib jutlustamiseks vajalikul tasemel UT kirja tekste.

Toimumisajad

Mai õppesess 2021