Üldise kirikuloo põhiteemad ja tänapäev

6 EAP
Õppejõud: Sven-Joonatan Siibak

marek-kizer-jBc9mrAkfBA-unsplash

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• tunneb üldajaloo ja kirikuloo peamisi perioode, oskab selgitada nende tunnusjooni, võtmeisikute ja kirjalike tekstide rolli, kesksemaid sündmusi ja nende tagajärgi;
• suudab anda analüüsiva ülevaate teoloogiliste peateemade arengust, mõjuteguritest ja olulisematest muutustest läbi erinevate kirikuloo perioodide;
• loeb kirikuloo valitud võtmetekste kriitiliselt ja analüüsivalt;
reflekteerib loogiliselt ja fakte kasutades, mida tänapäeva kirik ja ühiskond võivad õppida kirikuloost.

Kursus: I-III

Toimumisajad

September, november-juuni.