Jumal, loodu ja kogudus (piiblikool "Sõna Vägi")

9 EAP
Vastutav õppejõud: Helina Voogne

5

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane/piiblikoolis osaleja...
• Tunneb Piibli erinevate osade tausta ja raamatute sisu;
• Tunneb ja rakendab erinevaid Piibli uurimise meetodeid. Oskab
läbi viia sihtrühmaga arvestavat piiblitundi;
• Kirjeldab Jumala riigi toimimise ning kasvamise seaduspärasusi;
• Analüüsib oma kogukonna vajadusi.
• Hindab ennast suhetes lähtuvalt oma kutsumusest ning seab
eesmärke arenguks.

Kursus: I-II

Toimumisajad

Laupäeviti september, oktoober, detsember-mai.