VKTJ.03.03 Elukestev õpe koguduses

3 EAP
Õppejõud: Kadi Tingas ja Einike Pilli

StockSnap_N444PJYUP9

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• Tunneb kristliku õppimise peamisi eesmärke ja vorme ning analüüsib
nende toimimist oma koguduse kontekstis
• Kirjeldab eduka õppimise peamisi tunnuseid nii üksikisiku kui usulise
traditsiooni elus ning oskab neid ise esile kutsuda
• Kavandab õppijakeskselt õppeprotsessi erinevaid aspekte
• Analüüsib ennast elukestvalt õppiva kristlasena ning kavandab samme väljakutsetele vastamiseks koos mentoriga

Toimumisajad

August, oktoober, detsember, jaanuar.

Kohustuslik aine kursustele I-II