VKTJ.03.01 Kristlik spiritualiteet ja spiritualiteedi praktika

6 EAP
Õppejõud: Toivo Pilli ja Innar Kruglov

nina-strehl-Ds0ZIA5gzc4-unsplash

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• tunneb erinevaid kristliku spiritualiteedi traditsioone nii ajaloolises kui tänapäevases perspektiivis;
• toob näiteid kristliku spiritualiteedi ajaloolis-konfessionaalsetest ilmnemisvormidest;
• tunneb peamisi vaimuliku süvenemise metoodikaid nii individuaalsel kui kollektiivsel tasandil;
• oskab luua kristlikku spiritualiteeti toetavaid keskkondi;
• reflekteerib enda ja rühma spiritualiteeti mõjutavaid tegureid;
• teeb ettepanekuid spiritualiteeti toetavate keskkondade paremaks kujundamiseks.

Toimumisajad

August-detsember, veebruar

Kohustuslik kursustele I-II