VKTJ.04.07 Õiguslikud küsimused kristlikus teenimistöös

3 EAP
Õppejõud: Vilver Oras

paragraph-1485228_1280

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane:
• Teab põhilisi juriidilisi probleeme, mis võivad kerkida seoses teenimistööga kohalikus koguduses;
• Teab põhilisi õiguse aluseid ja oskab nendes orienteeruda;
• Teab põhilisi õiguse valdkondi ja oskab neil vahet teha;
• On tuttav ja oskab orienteeruda peamistest koguduse tööd puudutavates õigusaktides, oskab vajadusel iseseisvalt otsida lahendusi koguduse elu juriidilistele küsimustele;
• On saanud esimese kogemuse juriidiliste kaasuste lahendamisel.

Toimumisajad

Oktoober-jaanuar, märts.

Kohustuslik aine kursustele I-IV