Veebikursus Elumuutev noortetöö ehk VKTJ.06.08 Noortekultuur ja koguduslik noorsootöö

3 EAP
Õppejõud: Kadi Tingas

elumuutev noortetöö (3)

Õpiväljundid

Ainekursuse läbinu:
● kirjeldab riiklikku noorsootööd ja koguduslikku noortetööd läbi selle eesmärkide, töövormide ning korralduse;
● tunneb noortekultuuri eripära ning mõistab koguduse noortetööd kogukondliku kasvatustöö osana;
● analüüsib noore arenguetappide seost tema käitumisega, oskab kriisis noort toetada;
● analüüsib ennast noorsootöötaja rolli kirjeldusest ja ülesannetest lähtuvalt ning oskab hoida oma vaimulikku ja vaimset tervist;
● seostab koguduslikku noortetööd koguduse kui tervikuga ning teeb koostööd meeskonna, koguduse teiste liikmete ja kohaliku omavalitsusega;
● rakendab noortetöö planeerimise, teostamise ja hindamise parimaid praktikaid.

Toimumisajad

Algus (29.11.22) ja lõpp (31.01.23) zoomis, vahepeal iseseisev või meeskondlik töö

Kursus

Valikaine