VKTJ.06.05 Perenõustamine

3 EAP
Õppejõud: Karmen Maikalu

2 perenõustamine

Õpiväljundid

Ainekursuse läbinud üliõpilane
• mõistab peresüsteemi toimimist ja suudab seeläbi paremini abistada erinevate pereprobleemidega inimesi;
• teab, miks ja kuidas kaasata probleemide lahendamisse kogu pere;
• rakendab lihtsamaid töövõtteid pereprobleemides inimeste toetamisel;
• oskab hoida ja säästa ennast aitajana.

Toimumisajad

18.-19.mai Nuutsaku ÕPK

Kursus

Valikaine