VKTJ.04.02 Religioonilugu

3 EAP
Õppejõud: Aarne Hiob

james-coleman-QHRZv6PIW4s-unsplash

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• omab ülevaadet peamistest religiooni käsitlevatest teadusharudest;
• tunneb ära usuliste veendumuste avaldumise inimese ja ühiskonna elus;
• orienteerub religioonide avaldumiskujude paljususes;
• omab laiapõhjalisi teadmisi enam levinud religioonide ajaloost, kesksetest õpetustest ja tavadest;
• oskab hinnata hinnata omandatud teadmiste rakendamisvõimalusi.

Toimumisajad

August-oktoober, jaanuar-märts.

Kursus

I, II, III