VKTJ.07.01 Uurimistöö praktika

3 EAP
Õppejõud: Einike Pilli, Toivo Pilli, Peeter Tamm ja Helina Voogne

freddie-marriage-vSchPA-YA_A-unsplash

Õpiväljundid

Ainekursuse läbinud üliõpilane
Kirjeldab teadusliku uurimistöö olemust ja põhikomponente teoloogia vallas;
• Rakendab teadusliku uurimistöö põhivõtteid ühe uurimisteema raames;
• Oskab teostada analüüsi erinevaid võtteid, lähtuvalt eesmärgist. On allikakriitiline;
• Vormistab saadud tulemused akadeemilise tekstiloome kriteeriumitele vastavalt.

Toimumisajad

August-oktoober, jaanuar-veebruar.

Kursus

IV