Magistriõppe ainekavad 2022-23 õppeaastal

Arengu toetamise meetodid

TÜ.03.07 Arengu toetamise meetodid 4 EAP Õppejõud: Einike Pilli, Meego Remmel Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • analüüsib erinevaid arengu toetamise kogemusi ja võimalusi nii üksikisiku kui kristliku organisatsiooni elus; •…

Rohkem infot

Avalik esinemine ja jutlustamine

TÜ.03.03 Avalik esinemine ja jutlustamine 4 EAP Õppejõud: Tõnu Lehtsaar Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… Teab avaliku esinemise ja jutlustamise ühisosa ja erinevusi. Kasutab avaliku esinemise baasvõtteid esinemisel ja jutlustamisel. Analüüsib…

Rohkem infot

Hingehoiu teemad ja töövõtted

TÜ.03.07 Hingehoiu teemad ja töövõtted 4 EAP Õppejõud: Karita Kibuspuu, Katri Aaslav-Tepandi, Monika Lige Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • tunneb ja oskab seostada hingehoidlikke teemasid nii töös inimestega kui ühiskonnas…

Rohkem infot

Jeesusest lähtuv jüngerlus / Discipleship originating from Jesus

TÜ.02.02 Jeesusest lähtuv jüngerlus / Discipleship originatiing from Jesus 2 ECTS Lecturer: Jozsef Steiner Learning outcomes After passing the course successfully, students… • analyse the entire content of the Holy…

Rohkem infot

Kristlik eetika muutlikus maailmas

TÜ.01.07 Kristlik eetika muutlikus maailmas 4 EAP Õppejõud: Meego Remmel Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • tunneb, tõlgendab ja kasutab kristlik-eetiliselt kaalukaid piiblitekste glokaalses ühiskonnas aktuaalseks muutunud eetilistele probleemidele lahenduste otsimisel;…

Rohkem infot

Mis on Piibel?

TÜ.01.03 Mis on Piibel? 2 EAP Õppejõud: Arne Hiob, Karl Pajusalu Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • tunneb Piibli üldist narratiivi ning orienteerub Piibli üksikraamatute taustalugudes, žanrierisustes ja sisus; • mõistab…

Rohkem infot

Nüüdisaja misjoni suured küsimused / Great questions of modern mission

TÜ.01.06 Nüüdisaja misjoni suured küsimused / Great questions of modern mission 4 ECTS Lecturer: Jozsef Steiner Learning outcomes After passing the course successfully, students… · analyse the entire content of…

Rohkem infot

Pentecostal Theology and Ecclesiology

TÜ.05.01 Pentecostal Theology and Ecclesiology 3 EAP Lecturer: Tommy Davidson Learning outcomes After passing the course successfully, the student should be able to… • evaluate key theological methods of Pentecostal…

Rohkem infot

Religioonipsühholoogia

TÜ.01.09 Religioonipsühholoogia 2 EAP Õppejõud: Tõnu Lehtsaar Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • teab ja mõistab religioonipsühholoogia põhimõistete tähendust. • Analüüsib oma usulist kogemust religioonipsühholoogia mõistete abil. • Pakub magistristuudios püstitatud…

Rohkem infot

Religioonisotsioloogia

TÜ 01.10 Religioonisotsioloogia 2 EAP Õppejõud: Laur Lilleoja Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • tunneb religioonisotsioloogia laiemat uurimisvaldkonda ning on kursis olulisemate religioonisotsioloogia klassikutega; • mõistab religioossete identiteetide ja praktikate mõju…

Rohkem infot

Sissejuhatus teoloogiasse ja õpingutesse

TÜ.02.01 Sissejuhatus teoloogiasse ja õpingutesse 4 EAP Õppejõud: Tarmo Toom ja Einike Pilli Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • teab, mida teoloogia endast kujutab ja milliseid probleeme teoloogia käsitleb • oskab…

Rohkem infot

Suhtlemisoskuste psühholoogia

TÜ.03.05 Suhtlemisoskuste psühholoogia 4 EAP Õppejõud: Aleksander Pulver Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • teab suhtlemissituatsioonide analüüsimise olulisemaid skeeme • teab ja mõistab suhtlemisoskuste erinevate vormide sisu ja tähendust • teab…

Rohkem infot

Teoloogiline hermeneutika ja praktiline eksegees / Theological hermeneutics and practical exegesis

TÜ.01.01 Teoloogiline hermeneutika ja praktiline eksegees / Theological hermeneutics and practical exegesis 4 EAP Lecturer: Fred Hansen Learning outcomes After passing the course successfully, the student… • will demonstrate knowledge…

Rohkem infot

Visioonist lähtuv kogudus / Vision based church

TÜ.03.02 Visioonist lähtuv kogudus / Vision based church 2 ECTS Lecturers: Jakob Remmel, Dietrich Schindler Learning outcomes After passing the course successfully, the student will be able to… • Recruit…

Rohkem infot