Noorte mentorlus

Noored hindavad suhteid. Vanuselt ja usukogemuselt noortele kristlastele kujunevad heaks eeskujuks inimesed, kes nendega avatult suhtlemiseks aega võtavad. Usus, lootuses ja armastuses noortesse panustavad mentorid on kõrgelt hinnatud. Noored tunnistavad, et mentorlus aitab neil iseennast ja oma kutsumust paremini leida, analüüsida, arendada, teostada. Kristlik jüngerlus ja mentorlus on terviklik – see keskendub Jeesuse järgmisele armastuses Jumala, ligimese ja iseenda suhtes.
Selle võimaldamiseks osalevad ja teenivad mentorid kaasa Eesti EKB Koguduste Liidu noorsooüritustel. Igal seminari üliõpilasel on oma mentor, samuti toimivad mentoritena praktikajuhendajad. Kõrgem Usuteaduslik Seminar korraldab mentorluse alast koolitust nii noortesse panustavatele mentoritele kui ka noorte endi keskelt mentorite esiletoomiseks ja arendamiseks.
Küsimuste ja ettepanekutega, ole hea, võta kontakti mentorluse koordinaatoriga.