Töötegijate mentorlus

Eesti EKB Koguduste Liit pakub koguduste töötegijatele – pastoritele, noorsoo- ja sotsiaalvaldkondade juhtidele, evangelistidele ja misjonäridele – võimalust järjepidevaks koolituseks ja mentorluseks. See aitab koguduste ja koguduslike teenimisvaldkondade juhtidel saada küpsemaks nii vaimuliku inimese kui töötegijana.
On parem, kui igaüks astub sobiva mentori leidmiseks ja temaga kontakti hoidmiseks esimese sammu ikka ise. Samas kujuneb välja üle–eestimaaline koolitatud mentorite, piirkondade vanemate ja regioonide esindajate võrgustik, kelle kohta võib lähemat teavet saada mentorluse koordinaatorilt.