Ainekavad

Ained ja täiendkoolitused 2020-2021 õppeaastal

Sissejuhatus õppetöösse ja akadeemiline kirjutamine

Sissejuhatus õppetöösse ja akadeemiline kirjutamine 1 EAP Vastutav õppejõud: Einike Pilli Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • Tunneb kooli õppekava ja…

Rohkem infot

Täiendkoolitus: PP Misjonikool

PP Misjonikool 4 EAP LNK ja KUS Õpiväljundid Koolituse lõpuks osalejad • Teavad, mis iseloomustab mõtestatud evangeelset elu ning rakendavad…

Rohkem infot

Valikaine VKTJ.06.03 Suhtlemispsühholoogia

Suhtlemispsühholoogia 3 EAP Õppejõud: Karita Kibuspuu Õpiväljundid Ainekursuse läbinud üliõpilane • oskab ära tunda, sõnastada ja väljendada kohaseid ootusi oma…

Rohkem infot

Valikaine: Kaplani baaskursus

Kaplani baaskursus 3 EAP Õppejõud: Ago Lilleorg Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • Mõistab kaplani rolli, selle peamisi tegevuspõhimõtteid ning võrdleb…

Rohkem infot

Valikaine: Koguduse rajamise ümarlaud

Koguduse rajamise ümarlaud „Paljunemise kultuuri sütitamine“ 1 EAP Õppejõud: Peep Saar Õpiväljundid Kursuse lõpuks osalejad • Teavad, kuidas juhtida inimesi…

Rohkem infot

VKTJ.01.01 Üldise kirikuloo põhiteemad ja tänapäev

Üldise kirikuloo põhiteemad ja tänapäev 6 EAP Õppejõud: Sven-Joonatan Siibak Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • tunneb üldajaloo ja kirikuloo peamisi…

Rohkem infot

VKTJ.01.03 Eesti kiriku- ja kultuurilugu

Eesti kiriku- ja kultuurilugu 6 EAP Õppejõud: Toivo Pilli Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… oskab Eesti kirikulugu põhjendatult periodiseerida; • tunneb…

Rohkem infot

VKTJ.01.04 Vabakiriklik traditsioon ja oikumeenia

Vabakiriklik traditsioon ja oikumeenia 3 EAP Õppejõud: Joosep Tammo Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… kirjeldab erinevate kristlike traditsioonide tekke põhjusi; •…

Rohkem infot

VKTJ.01.05 Õpetus kogudusest ja koguduse õpetus

Õpetus kogudusest ja koguduse õpetus 6 EAP Õppejõud: Innar Kruglov, Joosep Tammo Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • omab baasteadmisi kristliku…

Rohkem infot

VKTJ.02.01 Jumal, loodu ja kogudus (piiblikool „Sõna vägi“)

Jumal, loodu ja kogudus (piiblikool “Sõna Vägi”) 9 EAP Vastutav õppejõud: Helina Voogne Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane/piiblikoolis osaleja… • Tunneb…

Rohkem infot

VKTJ.02.03 Piibli hermeneutika

Piibli hermeneutika 3 EAP Õppejõud: Peeter Tamm Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… •kirjeldab erinevaid tõlgendamismeetodeid ja oskab neid eristada • tunneb…

Rohkem infot

VKTJ.04.03 Kultuurihermeneutika

Kultuurihermeneutika 3 EAP Õppejõud: Meego Remmel Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • eristab kristluse põhiolemust selle kultuurilistest vormidest • analüüsib kogudusliku…

Rohkem infot
Jaga lehte