Ainekavad

Ained ja täiendkoolitused 2020-2021 õppeaastal

VKTJ.04.03 Kultuurihermeneutika

Kultuurihermeneutika 3 EAP Õppejõud: Meego Remmel Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • eristab kristluse põhiolemust selle kultuurilistest vormidest • analüüsib kogudusliku…

Rohkem infot

VKTJ.05.02 Homileetika

Homileetika 6 EAP Õppejõud: Kaarel Väljamäe Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… •oskab mõtestada jutluse rolli koguduse arengus ja kaasaegse kultuuri kontekstis…

Rohkem infot

VKTJ.05.03 Hingehoid

Hingehoid 6 EAP Vastutav õppejõud: Monika Lige Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… tunneb hingehoiu ja nõustamise põhikoolkondi ja mõisteid mõistab hingehoidliku…

Rohkem infot

VKTJ.05.05 Koguduse juhtimine

Koguduse juhtimine 6 EAP Õppejõud: Meego Remmel Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • orienteerub kaasaegse organisatsioonikultuuri ja juhtimise teooriates ja praktikates,…

Rohkem infot

VKTJ.06.07 Muudatuste juhtimine ja konfliktide lahendamine

Muudatuste juhtimine ja konfliktide lahendamine 3 EAP Õppejõud: Einike Pilli ja Karmen Maikalu Õpiväljundid Ainekursuse osalenud… • mõistavad koguduste arengufaase…

Rohkem infot

VKTJ.06.11 Heebrea keel

Heebrea keel 3 EAP Õppejõud: Ermo Jürma Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • loeb Vana Testamendi heebreakeelset teksti, • tunneb valikut…

Rohkem infot

VKTJ.06.16 Ülistusteoloogia- ja praktika

Ülistusteoloogia ja -praktika I osa 3 EAP Õppejõud: Ragne Kivimets Õpiväljundid Ainekursuse läbinud osalejad • kirjeldavad ülistuse mõistet, sisu ja…

Rohkem infot

VKTJ.07.01 Uurimistöö praktika

Uurimistöö praktika 3 EAP Vastutav õppejõud: Einike Pilli Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • Kirjeldab teadusliku uurimistöö olemust ja põhikomponente teoloogia…

Rohkem infot
Jaga lehte