Ainekavad

Ained ja täiendkoolitused 2021-2022 õppeaastal

20. sajandi teoloogia

VKTJ.01.01.1 20. sajandi teoloogia 3 EAP Õppejõud: Helle Liht, Sven-Joonatan Siibak Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • teab 20. sajandi peamisi…

Rohkem infot

Andidepõhine meeskonnatöö ja juhtimine

VKTJ.05.04 Andidepõhine meeskonnatöö ja juhtimine 3 EAP Õppejõud: Einike Pilli Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • tunneb isikuomaduste ja vaimuandide eripära…

Rohkem infot

Elukestev õpe koguduses

VKTJ.03.03 Elukestev õpe koguduses 3 EAP Õppejõud: Kadi Tingas ja Einike Pilli Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • Tunneb kristliku õppimise…

Rohkem infot

Jumal, loodu ja kogudus ehk Piiblikool „Sõna vägi“

VKTJ.01.02 Jumal, loodu ja kogudus ehk Piiblikool „Sõna vägi“ 9 EAP Vastutavad õppejõud: Helina Voogne, Matt Edminster Õpiväljundid Õppeaine lõpuks…

Rohkem infot

Kristlik spiritualiteet ja spiritualiteedi praktika

VKTJ.03.01 Kristlik spiritualiteet ja spiritualiteedi praktika 6 EAP Õppejõud: Toivo Pilli ja Innar Kruglov Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • tunneb…

Rohkem infot

Mentorlus

VKTJ.03.04 Mentorlus 3 EAP Õppejõud: Einike Pilli ja Meego Remmel Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • tunneb mentorluse põhimõtteid ja oskab…

Rohkem infot

Piibli tõlgendamine

VKTJ.02.02 Piibli tõlgendamine 6 EAP Õppejõud: Hindrek Taavet Taimla Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • omab ülevaadet Piiblist kui tervikust ja…

Rohkem infot

Sissejuhatus õppetöösse ja akadeemiline kirjutamine

Sissejuhatus õppetöösse ja akadeemiline kirjutamine 2 EAP Õppejõud: Einike Pilli, Helina Voogne ja Toivo Pilli Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… •…

Rohkem infot

Uurimistöö praktika

VKTJ.07.01 Uurimistöö praktika 3 EAP Õppejõud: Einike Pilli, Toivo Pilli, Peeter Tamm ja Helina Voogne Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… •…

Rohkem infot

Vabakirikute ajalugu ja tänapäev

VKTJ.01.02 Vabakirikute ajalugu ja tänapäev 4 EAP Õppejõud: Toivo Pilli ja Sven-Joonatan Siibak Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… •tunneb radikaalse reformatsiooni…

Rohkem infot
Jaga lehte