Ainekavad

Ained ja täiendkoolitused 2021-2022 õppeaastal

20. sajandi teoloogia

VKTJ.01.01.1 20. sajandi teoloogia 3 EAP Õppejõud: Helle Liht, Sven-Joonatan Siibak Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • teab 20. sajandi peamisi…

Rohkem infot

Andidepõhine meeskonnatöö ja juhtimine

VKTJ.05.04 Andidepõhine meeskonnatöö ja juhtimine 3 EAP Õppejõud: Einike Pilli Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • tunneb isikuomaduste ja vaimuandide eripära…

Rohkem infot

Apologetics (apologeetika)

VKTJ.06.15 Apologetics 3 EAP Õppejõud: David Jakobsen (Taani) NB! Kursus on inglise keeles, võimalusega kodused ülesanded teha eesti keeles! Learning…

Rohkem infot

Eetika

VKTJ.03.02 Eetika 6 EAP Õppejõud: Meego Remmel Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane … • tunneb põhilisi filosoofilise ja teoloogilise eetika koolkondi,…

Rohkem infot

Elukestev õpe koguduses

VKTJ.03.03 Elukestev õpe koguduses 3 EAP Õppejõud: Kadi Tingas ja Einike Pilli Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • Tunneb kristliku õppimise…

Rohkem infot

Erivajadustega inimeste hingehoid

VKTJ.06.02 Erivajadustega inimeste hingehoid 3 EAP Õppejõud: Monika Lige, Lii Lilleoja, Saima Sellak-Martinson, Pille Kriisa Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… •…

Rohkem infot

Jumal, loodu ja kogudus ehk Piiblikool „Sõna vägi“

VKTJ.01.02 Jumal, loodu ja kogudus ehk Piiblikool „Sõna vägi” 9 EAP Vastutavad õppejõud: Helina Voogne, Matt Edminster Õpiväljundid Õppeaine lõpuks…

Rohkem infot

Kristlik spiritualiteet ja spiritualiteedi praktika

VKTJ.03.01 Kristlik spiritualiteet ja spiritualiteedi praktika 6 EAP Õppejõud: Toivo Pilli ja Innar Kruglov Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • tunneb…

Rohkem infot

Kultuurihermeneutika

VKTJ.04.03 Kultuurihermeneutika 3 EAP Õppejõud: Meego Remmel Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • eristab kristluse põhiolemust selle kultuurilistest vormidest · •…

Rohkem infot

Looduhoiust piibellikult ja praktiliselt

VKTJ.06.21 Looduhoiust piibellikult ja praktiliselt (e-kursus) 2 EAP Õppejõud: Helle Liht ja Helina Voogne Kuidas mõtestada loodut ja meie maa…

Rohkem infot

Mentorlus

VKTJ.03.04 Mentorlus 3 EAP Õppejõud: Einike Pilli ja Meego Remmel Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • tunneb mentorluse põhimõtteid ja oskab…

Rohkem infot

Õiguslikud küsimused kristlikus teenimistöös

VKTJ.04.07 Õiguslikud küsimused kristlikus teenimistöös 3 EAP Õppejõud: Vilver Oras Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane: • Teab põhilisi juriidilisi probleeme, mis…

Rohkem infot

Piibel ja selle tõlgendamine

VKTJ.02.02 Piibel ja selle tõlgendamine 6 EAP Õppejõud: Hindrek Taavet Taimla Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • omab ülevaadet Piiblist kui…

Rohkem infot

Piibli eksegees ja praktika

VKTJ.02.05 Piibli eksegees ja praktika 6 EAP Õppejõud: Ermo Jürma, Margus Kask, Sander Tulk Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • tunneb…

Rohkem infot

Piibli hermeneutika edasijõudnutele

VKTJ.06.06 Piibli hermeneutika edasijõudnutele 3 EAP Õppejõud: Peeter Tamm Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • kirjeldab erinevaid tõlgendamismeetodeid ja oskab neid…

Rohkem infot

Piibli teoloogia

VKTJ.02.04 Piibli teoloogia 6 EAP Õppejõud: Leho Paldre Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane: • omab ülevaadet Piibli suurtest teemadest (piibli autoriteedi,…

Rohkem infot

Sissejuhatus õppetöösse ja akadeemiline kirjutamine

Sissejuhatus õppetöösse ja akadeemiline kirjutamine 2 EAP Õppejõud: Einike Pilli, Helina Voogne ja Toivo Pilli Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… •…

Rohkem infot

Uurimistöö praktika

VKTJ.07.01 Uurimistöö praktika 3 EAP Õppejõud: Einike Pilli, Toivo Pilli, Peeter Tamm ja Helina Voogne Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… •…

Rohkem infot

Vabakirikute ajalugu ja tänapäev

VKTJ.01.02 Vabakirikute ajalugu ja tänapäev 4 EAP Õppejõud: Toivo Pilli ja Sven-Joonatan Siibak Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… •tunneb radikaalse reformatsiooni…

Rohkem infot

Vaimse tervise esmaabi e-kursus

Vaimse tervise esmaabi e-kursus 1 EAP Õppejõud: Karmen Maikalu, Karita Kibuspuu, Andres Sild Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • Tunnevad ja…

Rohkem infot

Vana Testamendi prohvetiraamatu seletus: Hesekiel

VKTJ.06.13 Vana Testamendi prohvetiraamatu seletus: Hesekiel 3 EAP Õppejõud: Sander Tulk, Ermo Jürma Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • tunneb lähemalt…

Rohkem infot