Evangeeliumide eriseminar

09:00 / Koskla 18, Tallinn

Oled kunagi mõelnud, et tahaks aru saada, mis need evangeeliumid on ja miks neid mitu on? Või milline võis olla selle ajastu kultuur, kus need kirjutati? Siis see kursus on just Sulle!

Kursust veab eest Tartu Kolgata Baptistikoguduse pastor Leho Paldre, kaasa aitab Pärnu Immaanueli koguduse pastor Joosep Tammo ja kevadeks on loota veel külalisi.

Koolitus toimub Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris (aadressil Koskla 18, Tallinn!) 22.11.19 ja 11.03.20

Osaleda võib kahte moodi:
1) Osaleda 18 kontakttunni jagu koolitusel, teha ära kodutööd ja saada 3EAP (arvestuslikult 3x26 tundi õppija tööd). Sel juhul saate tunnistuse, mida saab kasutada teistes kõrgkoolides vaba- või valikainena.
2) Osaleda 18 kontakttunni jagu koolitusel ja saada täienduskoolituse tõend.

Hind 45 eurot inimene sisaldab lisaks koolitusele ka lõuna- ja kohvipause.

Evangeeliumide eriseminari alguses räägime evangeeliumide tekkimisest (kuidas jõudsid Jeesuse lood ja õpetused kirjalikesse evangeeliumidesse), autoritest, evangeeliumide sarnasustest ja erinevustest, iga evangeeliumi eripärast ja iseloomulikest teemadest. Saame tuttavamaks UT geograafiaga, mis aitab sündmustikus paremini orienteeruda. Arutame, mida arvata hiljem levinud evangeeliumidest, mida UT ei sisalda.

Sealt edasi vaatame kursuse jooksul konkreetseid tekste. Novembris peatub Joosep Tammo mäejutlusel ja tunnustähtedel: milline on suur pilt ja kuidas mõnest konkreetsest lõigust aru saada.
Märtsis keskendume evangeeliumide teisele poolele: uus armastusekäsk jt Jeesuse käsud, kannatusnädal, Vana Testamendi ja Jeesuse lunastuse seosed. Lisaks süveneme ajaloolistesse tõenditesse Jeesuse ülestõusmise kohta. Ja - seminari avastad, et alati on midagi veel!

Jaga lehte