Inspireeriv ülistus

12:00

Inspireeriv ülistus

Täienduskoolitus kahes osas (õppekava)

 1. osa Ülistuse Alfa ehk baaskursus (sügis 2017) Tallinnas ja Tartus

Koolitus toimub üle nädala pühapäeva õhtuti kell 16.30-19. Nagu ikka Alfas, on ülistust, teemakäsitust, vestlust, ühist teelauaosadust. Osalejad saavad ligipääsu  tõlgitud koolitusmaterjalile. Kodutöö tegemisel on võimalik saada ainepunkte.

Oodatud on eelkõige ülistusmeeskonnad, aga tulla võib ka üksi. Osalemise hind meeskonnale 7 korra eest 99 eurot. Üksiktulijale on hind 7 korra eest 30 eurot.

Ülistuse Alfale registreerimine hiljemalt 31.augustiks


Ülistuse Alfa sisuteemad

 • Keskendumine koguduslikule ülistusteenistusele
 • Jumala-suhte arendamine
 • Ülistuse juhtimine
 • Loomingulise potentsiaali vallapäästmine
 • Meeskonnana toimimine
 • Üheskoos mängimine
 • Vahetu juhtimine

Tallinnas on koolituse toimumise kuupäevad 10.09, 24.09, 8.10, 22.10, 5.11, 19.11, 3.12. Tartus on koolituse toimumise kuupäevad 17.09, 1.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 10.12.

 1. osa Viis kahepäevast moodulit (talv 2018 kuni kevad 2019 – piisava osalejate huvi korral toimuvad koolitused nii Tallinnas kui Tartus)
  1.Kooshingamine (13.-14.01.18 Tallinnas, 20.-21.01 Tartus)
  2.Kooskuulamine (10.-11.03.18 Tallinnas, 17.-18.03 Tartus)
  3.Kooskõlamine (15.-16.09.18 Tallinnas, 22.-23.09 Tartus)
  4.Koosteenimine (3.-4.11.18 Tallinnas ja 10.-11.11.18 Tartus)
  5.Koosloomine (9.-10.03.19 Tallinnas ja 16.-17.03.19 Tartus)

Hinnainfo ja registreerimine 2017.a hilissügisel.

Terve koolituse õpiväljundid. Täienduskoolituse lõpetanu

 • orienteerub kogudusliku ülistusteenistuse teoloogia ja praktika meele- ja keeleruumis;
 • käsitab ja kasutab kaasaegset ülistusmuusikat osana kirikumuusika arenguloost ja pärandist;
 • rakendab ülistusteenistuse alast kogemust ja personaalset talenti koguduse kui terviku ülesehitamisel läbi erinevate andide loomingulise koostöö

Koolituse kõikide osade läbimisel saab 20 EAP, mida on võimalik kombineerida seminari rakenduskõrgharidusega (veel 160 EAP läbimisel).

Koolituse korraldusmeeskonnas on teiste hulgas Meego Remmel, Joel-Rasmus Remmel, Toivo ja Liisa Perend, Sam Deacon, Ragne Kivimets ja Maria Põldaru

 

Jaga lehte