Jesaja raamatu tõlgendamine

10:00 / Nuutsaku
1

Külalisõppejõud Fred Hansen on TCMI õppejõud ja seminari üks kauaaegsemaid koostööpartnereid. Fredi loengutele tahetakse ikka ja jälle tagasi tulla.

Koolitusel on juttu nii Piibli tõlgendamisest üldiselt kui Jesaja raamatu mõistmisest konkreetsemalt. Õppejõud annab lisaks teadmistele ka töövahendeid, mida saab kasutada teiste tekstide mõtestamisel. Loengutele lisaks on arutelud. Õhtuprogramm kuulub nii füüsilist tööd kui vestlusi huvitava külalisega. Ja muidugi on aega ülistuseks ja palveks.

Kodutööde tegijad saavad 3 ainepunkti, mida saab kasutada kõikjal kõrgkoolides vabaainetena.

Kolmepäevane täienduskoolituskursus maksab koos majutuse ja toitlustusega 50 eurot. Vajadusel pakume tõlget.

Jaga lehte