E-kursus “Looduhoiust piibellikult ja praktiliselt”

19:00 / Veeb
Looduhoiu_kursus_22

Kuidas mõtestada loodut ja meie maa olukorda Piibli valgel? Mis on see, mis me kristlastena ette saaksime võtta ja miks me midagi üldse tegema peame ning kuidas

Vastamaks neile küsimustele läbime kursuse jooksul mitmeid huvitavaid teemasid - miks on loodus oluline, mis on piibellik vaade looduhoiule, kuidas on seotud looduhoid ja sotsiaalne õiglus, mis rolli mängib looduhoius kogudus jpm.

Korraldus

Kursus toimub täielikult veebi vahendusel.
Kolmel korral saame kokku Zoom keskkonnas (08.02, 22.02, 05.04), vahepealsetel aegadel tegelevad osalejad Moodle õpikeskkonnas kursuse materjalide omandamisega (videod, artiklid) iseseisvalt.

Kursuse tasu: 30 EUR (va KUS tudengid).