Palveta ja tööta
Ilse Katvel 115

Kuressaares toimus 12. juunil konverents, mis oli pühendatud jutlustaja Ilse Katvelile (1906-1987), kelle sünnist möödub käesoleval aastal 115 aastat. Katvel oli Valjala EKB koguduse diakon ja tuntud piibliõpetaja Eesti kogudustes.

Kuidas muudab Katveli elu pärand rikkamaks Jumala rahva kogemust veel tänapäevalgi?
Mainin kolme suurt valdkonda.
Esiteks, ta oli omanäoline jutlustaja. Tema sõnum oli alati pildirikas ja haarav. Kord küsis ta kuulajatelt umbes nii: „Kas Jumal kavandas jüngrite paadireisi Galilea järvel selleks, et jüngrid jõuaksid keset järve ja upuksid siis? Ei, ta tahtis, et jüngrite usk kasvaks!“ Katveli peamine meetod kõne ettevalmistamisel oli süveneda teksti, hoida puhast südant ja otsida „sõna ilmumist“. Tulemuseks oli läbitunnetatud ja sügav kuulutus, mis puudutas nii noori kui vanu. Teine teema – palveteenistus. Katveli elukohad – olgu Saaremaal või hiljem Tallinnas – olid palvepaigad, kus mõttekaaslased kogunesid palvetama. Palve oli tee Kristuse sarnasuse poole, aga see oli ka võimalus Jumala ette kanda haigeid, vaevatuid ja probleemide küüsi
jäänud inimesi. Siiski lisas ta palvetele alati praktilise teenimise. Kolmandaks, Katvel oli veendunud, et Jumala loodud maailm õpetab inimestele sõnakuulelikkust. Ükski loom ega taim ei astu üle Jumala tahtest, ainult inimene „ajab sõrad vastu“. Loodus pakub inimesele kuuletumise õppetundi. Peale selle on meid ümbritsev maailm lihtsalt ilus, osutades Jumala headusele, ja näidates, milline „aukartustäratav vahekord on Loojal looduga“.

Konverentsil astusid sõnavõttudega üles Toivo Pilli, Joosep Tammo, Leevi Väli ja Helle Liht. Väli võttis Ilse Katveli elu kokku sõnadega: „Ta liikus omanäoliselt. Sellel naisel oli mingi teine tasand kui kõigil teistel.

On põhjust olla tänulik Ilse Katveli värvika isiksuse ja vaimuliku eeskuju eest. Põhjalikum artikkel Katvelist ilmub Usuteaduslikus Ajakirjas.

Toivo Pilli

Jaga lehte