Seminari õppejõud kogudustes

Seminari pühapäev on küll kevadeti, aga see ei tähenda, et me liidu kogudusi ainult siis külastame. Üheks näiteks on tavaline oktoobri lõpu pühapäev, kui kahes koguduses oli kokku neli Seminari õppejõudu.

Meego Remmel käis Saaremaal, kus Kuressaare Siioni kogudus pühitses 125. aastapäeva. Rohke muusikaga rikastatud jumalateenistustel laulis Ekklesia koor Kersti Kuuse juhtimisel. Pühapäevahommikuse juubeliteenistuse avapalve pidas 61 aastat kogudust teeninud emeriitpastor Herman Mäemets. Tervitajaid oli naaberkonfessioonidest kui ja sõsarkogudustest Saaremaal. Jutlustas Meego Remmel, kes kutsus inimesi nii hommikul kui õhtul eestpalvele ning pidas kahe aastapäevateenistuse vahel avaliku loengu “Mida tähendab “terve elu”?" Koguduse pastor Margus Mäemets, kes lõpetas omal ajal Kõrgema Usuteadusliku Seminari uurimistööga Siioni koguduse noortetöö jätkusuutlikkusest, teenib Saaremaa suurimat vabakogudust juba enamiku käesolevast sajandist, samas on Saaremaa piirkonna vanemaks Eesti EKB Koguduste Liidu vanematekogus.

Toivo ja Einike Pilli ning Helle Liht käisid külas Kohila Baptistikogudusel. Osadusõhtud lektoriga või koguduse kool on pikem ürituste seeria, millesse selle pühapäeva õhtune osa asetus. Seekord oli keskendutud inimeste küsimustele, mida kogunes ürituse alguseks ligi 30. Küsiti vaba tahte ja lõpuaegade, keerukate eetiliste dilemmade ja praktiliste olukordade kohta. Kõigist neist küsimustest kumas läbi siiras soov Jumalat ka Tema tahet paremini tundma ja järgima õppida. Õhtu parimaks küsimuseks valiti see: „Kuidas on tänapäeva kirik lahendanud Piibli tüviteksti osade ülevõtmise Gilgameši eeposest?“ Vestlused väiksemates gruppides jätkusid veel tükk aega peale ametliku osa lõppu. Lisaks mõtetele said osalejad kaasa osta Toivo Pilli kahte viimasel aastal välja antud raamatut.

Loodame, et need kohtumised kogudustes jätkuvad ja mine tea, ehk muutuvad veel sagedasemaks? Igatahes suur tänu meid külla kutsumast!