Ainekavad

Valikaine VKTJ.06.03 Suhtlemispsühholoogia

Suhtlemispsühholoogia 3 EAP Õppejõud: Karita Kibuspuu Õpiväljundid Ainekursuse läbinud üliõpilane • oskab ära tunda, sõnastada ja väljendada kohaseid ootusi oma…

Valikaine: Koguduse rajamise ümarlaud

Koguduse rajamise ümarlaud „Paljunemise kultuuri sütitamine“ 1 EAP Õppejõud: Peep Saar Õpiväljundid Kursuse lõpuks osalejad • Teavad, kuidas juhtida inimesi…

VKTJ.06.16 Ülistusteoloogia- ja praktika

Ülistusteoloogia ja -praktika I osa 3 EAP Õppejõud: Ragne Kivimets Õpiväljundid Ainekursuse läbinud osalejad • kirjeldavad ülistuse mõistet, sisu ja…

VKTJ.06.07 Muudatuste juhtimine ja konfliktide lahendamine

Muudatuste juhtimine ja konfliktide lahendamine 3 EAP Õppejõud: Einike Pilli ja Karmen Maikalu Õpiväljundid Ainekursuse osalenud… • mõistavad koguduste arengufaase…

Sissejuhatus õppetöösse ja akadeemiline kirjutamine

Sissejuhatus õppetöösse ja akadeemiline kirjutamine 1 EAP Vastutav õppejõud: Einike Pilli Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • Tunneb kooli õppekava ja…

Valikaine: Kaplani baaskursus

Kaplani baaskursus 3 EAP Õppejõud: Ago Lilleorg Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • Mõistab kaplani rolli, selle peamisi tegevuspõhimõtteid ning võrdleb…

VKTJ.07.01 Uurimistöö praktika

Uurimistöö praktika 3 EAP Vastutav õppejõud: Einike Pilli Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • Kirjeldab teadusliku uurimistöö olemust ja põhikomponente teoloogia…

VKTJ.06.11 Heebrea keel

Heebrea keel 3 EAP Õppejõud: Ermo Jürma Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • loeb Vana Testamendi heebreakeelset teksti, • tunneb valikut…

VKTJ.05.05 Koguduse juhtimine

Koguduse juhtimine 6 EAP Õppejõud: Meego Remmel Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • orienteerub kaasaegse organisatsioonikultuuri ja juhtimise teooriates ja praktikates,…

VKTJ.05.02 Homileetika

Homileetika 6 EAP Õppejõud: Kaarel Väljamäe Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… •oskab mõtestada jutluse rolli koguduse arengus ja kaasaegse kultuuri kontekstis…

VKTJ.04.03 Kultuurihermeneutika

Kultuurihermeneutika 3 EAP Õppejõud: Meego Remmel Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • eristab kristluse põhiolemust selle kultuurilistest vormidest • analüüsib kogudusliku…

VKTJ.02.01 Jumal, loodu ja kogudus (piiblikool „Sõna vägi“)

Jumal, loodu ja kogudus (piiblikool “Sõna Vägi”) 9 EAP Vastutav õppejõud: Helina Voogne Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane/piiblikoolis osaleja… • Tunneb…

VKTJ.01.04 Vabakiriklik traditsioon ja oikumeenia

Vabakiriklik traditsioon ja oikumeenia 3 EAP Õppejõud: Joosep Tammo Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… kirjeldab erinevate kristlike traditsioonide tekke põhjusi; •…

VKTJ.05.03 Hingehoid

Hingehoid 6 EAP Vastutav õppejõud: Monika Lige Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… tunneb hingehoiu ja nõustamise põhikoolkondi ja mõisteid mõistab hingehoidliku…

VKTJ.01.03 Eesti kiriku- ja kultuurilugu

Eesti kiriku- ja kultuurilugu 6 EAP Õppejõud: Toivo Pilli Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… oskab Eesti kirikulugu põhjendatult periodiseerida; • tunneb…

VKTJ.02.03 Piibli hermeneutika

Piibli hermeneutika 3 EAP Õppejõud: Peeter Tamm Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… •kirjeldab erinevaid tõlgendamismeetodeid ja oskab neid eristada • tunneb…