Ainekavad

Valikaine Kristliku doktriini ajalugu I

Kristliku doktriini ajalugu I (History of Christian Doctrine I) 3 EAP Õppejõud: Sorin Badragan, PhD (õpetab), Innar Kruglov, MA Th…

Valikaine VKTJ.06.12 Uue Testamendi kirja seletus

Uue Testamendi kirja seletus 3 EAP Õppejõud: Margus Kask Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • mõistab vaadeldava kirja sisu ja eripärasid;…

Täiendkoolitus: Kahesuunaline jüngerlus

Kahesuunaline jüngerlus (e-kursus) 2 EAP Kursuse juht: Ragne Kivimets Õpiväljundid Õppeaine lõpuks osalejad … • Selgitavad jüngerluse (kahesuunalist) olemust ja…

Täiendkoolitus: Futuurum

Futuurum 6 EAP Koolitust koordineerivad ning on põhikoolitajad LNK (Sven-Joonatan Siibak ja Kadi Tingas) ja KUS (Einike Pilli ja Helina…

Täiendkoolitus: PP Misjonikool

PP Misjonikool 4 EAP LNK ja KUS Õpiväljundid Koolituse lõpuks osalejad • Teavad, mis iseloomustab mõtestatud evangeelset elu ning rakendavad…

Valikaine VKTJ.06.03 Suhtlemispsühholoogia

Suhtlemispsühholoogia 3 EAP Õppejõud: Karita Kibuspuu Õpiväljundid Ainekursuse läbinud üliõpilane • oskab ära tunda, sõnastada ja väljendada kohaseid ootusi oma…

Valikaine: Koguduse rajamise ümarlaud

Koguduse rajamise ümarlaud „Paljunemise kultuuri sütitamine“ 1 EAP Õppejõud: Peep Saar Õpiväljundid Kursuse lõpuks osalejad • Teavad, kuidas juhtida inimesi…

VKTJ.06.16 Ülistusteoloogia- ja praktika

Ülistusteoloogia ja -praktika I osa 3 EAP Õppejõud: Ragne Kivimets Õpiväljundid Ainekursuse läbinud osalejad • kirjeldavad ülistuse mõistet, sisu ja…

VKTJ.06.07 Muudatuste juhtimine ja konfliktide lahendamine

Muudatuste juhtimine ja konfliktide lahendamine 3 EAP Õppejõud: Einike Pilli ja Karmen Maikalu Õpiväljundid Ainekursuse osalenud… • mõistavad koguduste arengufaase…

Sissejuhatus õppetöösse ja akadeemiline kirjutamine

Sissejuhatus õppetöösse ja akadeemiline kirjutamine 1 EAP Vastutav õppejõud: Einike Pilli Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • Tunneb kooli õppekava ja…

Valikaine: Kaplani baaskursus

Kaplani baaskursus 3 EAP Õppejõud: Ago Lilleorg Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • Mõistab kaplani rolli, selle peamisi tegevuspõhimõtteid ning võrdleb…

VKTJ.07.01 Uurimistöö praktika

Uurimistöö praktika 3 EAP Vastutav õppejõud: Einike Pilli Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • Kirjeldab teadusliku uurimistöö olemust ja põhikomponente teoloogia…

VKTJ.06.11 Heebrea keel

Heebrea keel 3 EAP Õppejõud: Ermo Jürma Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • loeb Vana Testamendi heebreakeelset teksti, • tunneb valikut…

VKTJ.05.05 Koguduse juhtimine

Koguduse juhtimine 6 EAP Õppejõud: Meego Remmel Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • orienteerub kaasaegse organisatsioonikultuuri ja juhtimise teooriates ja praktikates,…

VKTJ.05.02 Homileetika

Homileetika 6 EAP Õppejõud: Kaarel Väljamäe Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… •oskab mõtestada jutluse rolli koguduse arengus ja kaasaegse kultuuri kontekstis…

VKTJ.04.03 Kultuurihermeneutika

Kultuurihermeneutika 3 EAP Õppejõud: Meego Remmel Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • eristab kristluse põhiolemust selle kultuurilistest vormidest • analüüsib kogudusliku…