Eesti kiriku- ja kultuurilugu

6 EAP
Õppejõud: Toivo Pilli

k_lugu

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
oskab Eesti kirikulugu põhjendatult periodiseerida;
• tunneb Eesti kiriku- ja kultuuriloo põhisündmusi ja võtmeisikuid;
• loob seoseid Eesti kiriku- ja kultuuriloo sündmuste vahel;
• tunneb ja mõtestab Eesti EKB Liidu arengulugu Eesti kultuuri avaramas kontekstis.

Kursus: III-IV

Toimumisajad

August-september; november-mai.