Hingehoidjate kärg

Täiendkoolitus11:00 / Tallinn
7_hingehoidjate karg

12.oktoober 2024
Koskla 18, Tallinn
Hind: 30 eurot

Kärje korraldajate eesmärgiks on pakkuda tuge ning võrgustikku kristlastest hingehoidjatele. Eritähelepanu pööratakse viimasel ajal aktuaalsetele küsimustele ning hingehoidja enesehoolele. Päeva jooksul on võimalik esitada aruteluks enda jaoks olulisi küsimusi. Päev lõpeb ühise palve ja õnnistusega.

Osalemiseks vaja registreerida ja maksta osalustasu 30€.

Registreeri siin hiljemalt 6. oktoobriks.

10.00 kogunemine
10.15. Sissejuhatus ja avapalvus – Einike Pilli
10.30 Kolm teemakäsitlust:

  • Kristlane, depressioon ja suitsiid – teoloogiline vaatenurk.  
  • Depressioonis inimese aitamine kliinilisest vaatenurgast 
  • Suitsidaalsuse märkamine.  

12.00 Diskussioon ja küsimused aruteluks.
12.45 Lõuna
13.30 Paneeldiskussioon „Mida ärevus teeb ja kuidas sellega toime tulla?" Kogemuslood spetsialisti kommentaaridega
14.30 „Enesehoolest hingehoidja elus." Küsimused-vastused.
15.15 Kohvipaus
15.35  Küsimused ja vastused – Dee Jones, kristlik terapeut (Rock Creek Church, USA).
16.15 Lõpupalvus – Greg Jones, pastor (Rock Creek Church, USA).
16.30 Lõpp

Päeva sisulisse osasse panustavad Karmen Maikalu, Karita Kibuspuu jt. Täpsem kõnelejate loetelu ilmub sügiseks.