Kooli nõukogu teeb strateegilisi otsuseid nii kooli arengu, õppejõudude kui üliõpilaste kohta. Rektor hoiab nõukogu kursis eelarve ja sisuliste arengutega.

Nõukogu koguneb 3-6 korda aastas.

Kooli nõukogu koosneb kokku 15 liikmest

Omanikku ehk EKB Liitu esindavad 3 inimest
President Erki Tamm
Asepresident Gunnar Mägi
Vanematekogu liige Tõnu Lehtsaar
Kooli juhtkonda esindavad 3 inimest
Rektor Einike Pilli
Õppejuht Kadi Tingas
Arendusjuht
Üliõpilasi esindavad 3 inimest
Valtrik Pihl
Koit Voojärv
Kelli Kuusik
Arendussuunda esindab
Helina Voogne
Läbivate teemade juhid (kuni 5 inimest)
Peeter Tamm
Toivo Pilli
Meego Remmel
Helle Liht
Einike Pilli