TÜ.01.07 Kristlik eetika muutlikus maailmas

4 EAP
Õppejõud: Meego Remmel

rock-staar-NzIV4vOBA7s-unsplash

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• tunneb, tõlgendab ja kasutab kristlik-eetiliselt kaalukaid piiblitekste glokaalses ühiskonnas aktuaalseks muutunud eetilistele probleemidele lahenduste otsimisel;
• orienteerub ja argumenteerib peamistes eetika kategooriates dialoogivalmilt muutuvas ühiskonnaelus;
• visandab ja reflekteerib jumalariiklikku nägemust isiklikus, koguduslikus ja ühiskondlikus elus eetilist väljakutset esitavates probleemides.

Toimumisajad

Detsember-jaanuar, märts-mai