Mentorlus

Mentorlus on protsess, mille käigus mentor toetab ja julgustab mentiid isiklikus, ametialases ja vaimulikus arengus. Mentor valitakse mentii poolt ning initsiatiivi mentoriga kohtumiseks võtab samuti mentii. Mentorluse eesmärgiks on aidata kristlikku töötegijat teostada eneseanalüüsi ja leida sobivad meetodid ja vahendid enesearenguks, mõnikord aga kriisi ennetamiseks või ületamiseks.

Mentorlus on Eesti EKB Liidus kolmeastmeline. Kõigepealt panustatakse teadlikult noorte ja noorte kristlaste arengu toetamisse. Selleks osaletakse noorteüritustel ja koolitatakse noorsootöötajaid. Teisel tasemel koordineeritakse töötegijate mentorlust, mis seisneb mentoritele koolitusseminaride korraldamises, mentorite andmebaaside korrastamises ning toetava materjali loomises. Viimasel tasemel toimub organisatsioonide mentorlus, milles mentor tuleb appi organisatsiooni eneseanalüüsi ja hindamisprotsessi käigus püstitatud eesmärkide teostamisel.

Seminari kontekstis on mentorid ka üliõpilastel ning Kutse Kooli meeskondadel. Regioonide juhid ja praktikajuhendajad toimivad samuti mentoritele sarnase töökirjeldusega.

Mentorlust koordineerib seminaris mentorvõrgustiku koordinaator.

Jaga lehte