Tule Piibli kooli!

Tule õppima piiblikooli, sest Jumala Sõnas on inimeste elusid ja kogu maailma muutev vägi!

Sel aastal võid valida kahe Piiblikooli vormi vahel:

•3EAP-se E-Piiblikooli info leiad siit.

• 9EAP-ne kohalkäimise Piiblikool toimub Tallinnas (Koskla 18), kord kuus kaheksal laupäeval, septembrist maini (va detsember). Kohtume laupäeviti kell 9.30-17.00
(vaata edasi).

 

Kõrgema Usuteadusliku Seminari piiblikool “Piibli kool” on alustamas juba III  hooaega 14. septembril 2024.Töötame kursuse jooksul läbi nii Vana kui Uue Testamendi, samuti on õpitu tihedalt seotud praktilise kristluse, kohaliku koguduse konteksti ja kogukonna elu teemadega. Nimi on piiblikoolil just selline, kuna keskmeks on Piibel, selle taustamaailm, kuidas Piiblit lugeda ja tõlgendada ning selle sisu ka teistele edasi anda. See annab ülevaate Piiblist, treenib oskusi seda ise uurida ning oma elu selle valgel mõtestada ja elada nii, et meie igaühe lugu osana Jumala loost, muudab maailma.

Kursuse maht 9 EAP (234 tundi) tähendab 80 tundi auditoorset tööd ja 154 tundi iseseisvat tööd üksi Moodle keskkonnas. Osaleda võib ka ilma kodutöid tegemata (vabakuulajana), sellisel juhul ainepunkte ei saa.

Registreerimise tähtaeg: 6. september, 2024.

Kas oled selleks väljakutseks valmis? Pane ennast kirja ja kutsu sõber ka!

Osalejate kogemused

"Sain piiblikoolist Piibli lugemise harjumuse ja olen Jumala olemust 100 korda rohkem tundma õppinud. See on põhjatu!"

"Piibli kool oli väga silmaringi ja arusaamisi laiendav. Sain palju paremini arust Vanast Testamendist, et miks seal on niipalju verd, sõda ja õudsaid asju. ."

"Mul oli tõesti tunne otsekui oleksin Iisraelis käinud..."

"Piiblikool aitas mul selgemalt ning loogilisemalt tõlgendada piiblitekste ning seeläbi ise usuliselt kasvada. Andis julgust olla jüngerdaja."

"Piiblikool andis tugeva vundamendi."

"Igatsesin piiblikooli tulles saada süstemaatilisemat ülevaadet Piiblist. Kui ma mõtlen sellele aastale tagasi, siis saan öelda, et minu igatsus on täitunud."

"Õppisin tõeliselt lugema Piiblit."

Lisainfo

piiblikool@kogudused.ee või telefonil 5693 5154