Tule Piibli kooli!

Jumala Sõnas on inimeste elusid ja kogu maailma muutev vägi!

Kõrgema Usuteadusliku Seminari piiblikool on alustamas uut hooaega 16. septembril 2023. Eelmisel õppeaastal tegi piiblikool läbi uuenduskuuri ning juba teist aastat jätkame süvendatud sisuga, mis võimaldab läbi töötada nii Vana kui Uus Testament ning on tihedalt seotud praktilise kristluse, kohaliku koguduse konteksti ja kogukonna elu teemadega. See annab ülevaate Piiblist, treenib oskusi seda ise uurida ning oma elu selle valgel mõtestada ja elada nii, et meie igaühe lugu osana Jumala loost, muudab maailma.

Kursus toimub Tallinnas (Koskla 18), kord kuus kaheksal laupäeval, septembrist kuni juunini (va detsember ja mai). Kohtume laupäeviti kell 9.30-17.30.

Vaata kuupäevi, teemasid ja tasumisinfot + märkidega lisaväljadelt!

Kohal käimise ja kodutööde sooritamisel on võimalik koolituse eest saada 9 kõrghariduse EAP'd.
Kursuse maht 9 EAP (234 tundi) tähendab 80 tundi auditoorset tööd, 10 tundi praktilist tööd meeskonnaga ja 144 tundi iseseisvat tööd üksi Moodle keskkonnas. Osaleda võib ka ilma kodutöid tegemata (vabakuulajana), sellisel juhul ainepunkte ei saa.

Registreerimise tähtaeg: 10. september 2023.

Kas oled selleks väljakutseks valmis? Pane ennast kirja ja kutsu sõber ka!

Osalejate kogemused

"Sain piiblikoolist Piibli lugemise harjumuse ja olen Jumala olemust 100 korda rohkem tundma õppinud. See on põhjatu!"

"Piibli kool oli väga silmaringi ja arusaamisi laiendav. Sain palju paremini arust Vanast Testamendist, et miks seal on niipalju verd, sõda ja õudsaid asju. ."

"Mul oli tõesti tunne otsekui oleksin Iisraelis käinud..."

"Piiblikool aitas mul selgemalt ning loogilisemalt tõlgendada piiblitekste ning seeläbi ise usuliselt kasvada. Andis julgust olla jüngerdaja."

"Piiblikool andis tugeva vundamendi."

"Igatsesin piiblikooli tulles saada süstemaatilisemat ülevaadet Piiblist. Kui ma mõtlen sellele aastale tagasi, siis saan öelda, et minu igatsus on täitunud."

"Õppisin tõeliselt lugema Piiblit."

Lisainfo

piiblikool@kogudused.ee või telefonil 5693 5154