Kõrgema Usuteadusliku Seminari üliõpilasesindusse kuuluvad:

Lev Bannikov
Jaanika Kišunas
Karina Baumverk

Alljärgnev põhikiri piiritleb EEKBKL Kõrgema Usuteadusliku Seminari Üliõpilaskonna tegevuse eesmärgid ja ülesanded, üliõpilaste õigused ja kohustused tema suhtes, ülesehituse ja juhtimise, majandamise alused ning aruandluse ja järelvalve põhimõtted.
Üliõpilasesinduse põhikiri

Muu info

Jaga lehte