Kõrgema Usuteadusliku Seminari üliõpilasesindusse kuuluvad:

Valtrik Pihl
Koit Voojärv
Kelli Kuusik

Alljärgnev põhikiri piiritleb EEKBKL Kõrgema Usuteadusliku Seminari Üliõpilaskonna tegevuse eesmärgid ja ülesanded, üliõpilaste õigused ja kohustused tema suhtes, ülesehituse ja juhtimise, majandamise alused ning aruandluse ja järelvalve põhimõtted.
Üliõpilasesinduse põhikiri