Jumala riik vajab kasvamiseks väga erinevaid juhte

Elame kevades, kus igapäevase elu võimalused on äratundmatuseni muutunud. Mitte kõik, mis tõi meid siiamaani, ei vii enam edasi. Mitmed teed on kinni. Aga üks on selge – Jumala võimalused ei ole otsas. Tema leiab tee. Tunneme Jumalat, kes astub läbi kinniste uste ja muudab kõige ebaõiglasemad kannatused kosmiliseks võiduks kurjuse üle.

Seepärast palvetame koos apostel Paulusega, et meil kõigil oleks “tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel,” et me tunneksime ära “milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade seas ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul.” (Ef 1:17-19)

Üks tunnetus, mille Jumal meile liidu, seminari ja LNK juhtidena on andnud, on vajadus kiirendada ja suurendada uute juhtide märkamist, koolitamist ja läkitamist. Juhtide olemas- ja valmisolek on võtmetähtsusega tegur koguduste arengus igal ajal. Loome seminari ja LNKga selleks mitmeid võimalusi, kuid läkitajad on kohalikud kogudused! Seepärast palume teid, armsad koguduste juhid, appi selle visiooni teostamisel.

Kui uusi juhte otsides ringi vaatame, on hea meenutada, et Jumala riik vajab kasvamiseks ja edenemiseks väga erinevaid juhte – mehi ja naisi, noori ja vanu, jutlustajaid ja eestpalvetajaid, laste- ja noortetöötajaid, kodugruppide juhte, meedia- ja mentorlusvõimekusega inimesi. Kui maine riik vajab mitmekesiseid professionaale, siis seda enam vajab Jumala riik kutsumuse ja hea ettevalmistusega juhte. Jumalale tuleb anda parim! Seepärast pakume seminariga keskkonda, kus avastada, õppida ning kogeda parimat Jumalalt. Praegu on hea aeg!

Soovime teid seminari, LNK ja liidu juhtidena väga julgustada ning usume, et Jumal toob oma parima esile selles ajas, valmistades meid tuleviku tarvis. Jätkame eestpalvet üksteise eest! Oleme valmis teid toetama nii hästi kui oskame. Samas tunnistame, et vajame ka teie tuge meie kätte usaldatud töös. Nii vaimulikult kui majanduslikult. Loodame, et Jumala riigi matemaatikas saab selles jagamises kõik hea rohkenema.

Tänu- ja koostöömeeles,

Einike Pilli, seminari rektor

Sven-Joonatan Siibak, liidu peasekretär

Erki Tamm, liidu president

Jaga lehte