KesKus avaüritus

Seminari tunnuslauseks on „Alati on midagi veel“. See lause kehtib hästi ligi 100-aastase ajalooga 30.taasavamise aastapäeva pidava kooli kohta. 14.novembril avame uued Seminari (KUS) ruumid Tallinnas, aadressil Koskla 18. Seni on maja teisel korrusel asunud liidu keskuse ruumid. Seminar jagab esimest korrust Tallinna Allika Baptistikogudusega, lisaks on seal võimalik korraldada koguduste liidu üritusi. Keskus ja KUS saavad kokku Kristiines, rõõmsas rohelises majas.

Avamisüritusele ootame endisi ja praegusi üliõpilasi ja õppejõude, koguduste esindajaid, toetajaid, linnaosa vanemat ning kahte ministrit. Muusikat teevad Metsala vennad, ruumid pühitseb sisse EEKBK Liidu president Erki Tamm koos taasavatud Seminari esimese rektori Peeter Roosimaaga. 30 aasta tagusesse aega vaatab tagasi endine EEKBK Liidu president ja praegune Seminari õppejõud Joosep Tammo. Jutluse peab seminari rektor Einike Pilli. Avaaktuse lõpupalvesse juhatavad noore põlvkonna esindajad.

Ja – alati on midagi veel! Peale pidulikku jumalateenistust on aega keha kinnitada, juttu ajada ning tervitusi öelda. Peale juubelitordi maitsmist presenteerime Peeter Roosimaa vastilmunud raamatut „Johannese evangeelium ja Kristus Jeesus“.

Sünnipäeval küsitakse vahel: „Mida teile kinkida?“ Esimese korruse remondikulud jäävad 250 000 euro kanti, millest loodame annetustega katta 44 000 eurot. Annetuse summad lähevad sisustuse, köögi ja helitehnika kulude katmiseks. Mitu elujõulist kogudust on juba teinud lahke otsuse seminari ja terve liidu ühist ettevõtmist toetada. On neid, kes panustavad üle põlvkondade kestvasse ettevõtmisse osa mõne kalli inimese pärandusest. Nii jätkuvad inimeste elude õnnistused veel kaua. Kui tahad midagi kinkida seminarile ja tervele liidule, siis võid tuua oma annetuse avamisüritusele või teha ülekande. Saaja “Eesti EKB Koguduste Liit”, EE732200001120064572 (Swedbank), selgitus “Koskla”.

Neile, kes avaüritusele ei jõua, on meil hea uudis – alati on midagi veel! Jälgige seminari ürituste reklaami ja teil on palju häid põhjusi tulla osalema järgmistel sündmustel! Tere tulemast!

Seminaripere nimel,
Einike, kooli rektor

Jaga lehte