Meie õppejõud norrakaid õpetamas

18.-21. oktoobril õpetas Meego Remmel vahetusõppejõuna Oslos Norra Juhtimise ja Teoloogia Kõrgkoolis. Andes loenguid kolmes õppeaines - kogudus, misjon, ühiskond; pastoraalteoloogia; baptistlik teoloogia - jagas Remmel eestimaist ja rahvusvahelist teoloogilist teadmust nii Norrast kui Aasiast, Aafrikast, Lõuna- ja Põhja-Ameerikast pärit bakalaureuseõppe tudengitele.

Külaskäigu vältel toimusid kohtumised ja arutelud ka koostöövõimaluste arengu osas nii kooli juhtkonna ja õppejõududega kui ka Norra Baptistiliidu juhtidega. Norralastega seob Kõrgemat Usuteaduslikku Seminari ja Eesti EKB Koguduste Liitu läbi aastate kasvanud koostöö.

Norra Juhtimise ja Teoloogia Kõrgkool (Høyskolen for Ledelse og Teologi) on baptistide ja nelipühilaste ühine õppeasutus, kus õpivad üheskoos nii Norrast kui ka välismaalt Norrasse tulnud baptisti- ja nelipühikoguduste tudengid. Oktoobri keskel külastas Eestit antud kooli õppejõud Tommy Davidson, kes pidas loenguid KUS magistri- ja bakalaureusetaseme üliõpilastele nelipühilikust teoloogiast. Vastastikuse teenimise ja rahvusvahelise kogemuse rikastamise põhimõttel toimuvat õppejõudude ja tudengite vahetust on plaanis jätkata tulevikuski.