Muudatused Seminari meeskonnas

Selle aasta algus on toonud kaasa mitmeid muutusi ja muudatusi Seminari meeskonnas. Õppejuht Kadi Tingas läheb veebruarikuust tööle Euroopa Baptistiföderatsiooni, rolli nimega digital network developer. Soovime Kadile uues rollis palju tarkust ja õnnistusi! Juba eelmise aasta sügisest on meeskonnast läinud erialasele (loe: matemaatika-alasele) tööle Mikael Raihhelgauz. Mõlemad – Kadi ja Mikael jätkavad Seminari õppejõu rollis.

Õppejuhina alustab 1.02.24 tööd Sander Tulk, kelle vastutada jääb õppetöö planeerimine ja koordineerimine õppejõududega ning muu õppetööalane ülevaatamine ja arendamine. Veidi muutub ka eelmisest aastas Seminaris töötava Heglis Lausvee roll, kellest saab õppekorraldusspetsialist. Tema ülesannete hulka kuulub üliõpilastega seotud suhtlemine, täienduskoolituste koordineerimine ja vajalike dokumentide vormistamine.

Arendusjuhina jätkab Meego Remmel, kes veab eest kooli teadustööd, konverentside sisupoolt, akadeemilise eetika ja mentorluse tegevusi. Kuna Meego erianniks on uuendused, siis võib tema juhtimisel teostuda alati midagi veel. Teadurina jätkab Matt Edminster ning Piiblikooli juhina Lea Edminster. Meeskonnaga mõtleb kaasa ka EKB Liidu arendusjuht Sven-Joonatan Siibak, kes hoiab sidet liidu ja tööharudse tegevuste vahel. Meeskonnaga on kohe liitumas noor abiline Marie Pihlak.

Haridustehnoloog Helina Voogne ja rektor Einike Pilli teevad  jätkavad samuti. Einikesel, kellel algas just kümnes rektoriaasta, on veel veidi minna Seminari kõige pikemaajalise rektori Adam Podini rekordi ületamiseni, kes oli ametis 1922-1938.

Oleme põnevil nii minejate kui tulijate pärast ja rõõmustame, et elu dünaamikas kannab Jumal alati hoolt, et kohad täitmata ei jää.