Koolituse keskmes olid kolm suurt küsimust: kuidas luua vaimustavat visiooni, kuidas seda uut põlvkonda vaimustades kommunikeerida ning kuidas juhendada neid, kes praeguste juhtide kõrval – kas siis praktikandi või uue juhina tööle hakkavad.

Koolitajate hulgas oli nii EKB liidu juhatuse liikmeid, õppejõude kui tööandjate esindajaid. Ekspertintervjuu andis Gary Hunter USAst. Laupäeval oli piisavalt aega ka üksteise kuulamiseks ning tööandjate kaupa meeskondades arutamiseks. Kahest päevast jäi kõlama vajadus julgustada juhendatavaid ning julgeda öelda „ei“ mittetoimivatele praktikatele. Nagu ikka koolitusel, said tugevdatud koostöösidemed nii kooli ja koguduste vahel üldisemalt kui konkreetsete koostööpartnerite vahel konkreetsemalt.
Koolitust rahastas SA Innove.

Einike Pilli
Fotod: Tarmo Kähr

Jaga lehte