EEKBKL projektikonkurss

Alates 30.01 on avatud EEKBKL allasutuste ja koguduste projektide toetuse taolusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 22.02. Esitatav projekt peab kaasa aitama EKB liidu koguduste ja allasutuste misjonivõimekuse suurendamisele.

Projektikonkurss

Projekti rahastajate eesmärk on aidata kaasa EKB Liidu koguduste ja allasutuste misjonivõimekuse suurendamisele, nii et rohkem inimesi saaksid osa Jumala elumuutvast väest, armastusest ja lepituse sõnumist.

Projekti protsessi kirjeldus
1. Projektitaotluste alustel koostab 6-liikmeline projektimeeskond rahastamise prioriteetide nimekirja
2. EKB Liidu juhatus kinnitab prioriteetide nimekirja
3. Nimekiri saadetakse koos projektitaotlustega rahastajatele
4. Rahastaja otsustab vastavalt prioriteetidele ja jaotatavale rahasummale, millises ulatuses ta projekte rahastab
5. Rahastaja otsuse põhjal koostab taotleja projekti lõpliku eelarve
6. Projektiraha saajaga sõlmib EKB Liidu juhatuse esindaja lepingu, mille põhjal kantakse üle 90% eraldatud rahastusest taotleva organisatsiooni pangaarvele
7. Projekt viiakse läbi
8. Pärast projekti lõppu esitab taotleja aruande vastaval vormil, võimaluse korral koos tõendusmaterjaliga tehtust (näiteks pildid, väljaantud materjal vm). Kuludokumente esitada pole vaja, kuid kõik kulud tuleb teha vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele, nii et need kajastuvad korrektselt raamatupidamises
9. Viimased 10% rahastusest makstakse välja pärast aruande tähtajalist esitamist. Aruanne tuleb esitada hiljemalt kuu aega peale projekti lõppemist.

Projekti tingimused

· Projektiraha saavad taotleda EKB Liidu tööorganid ja kogudused.
· Projekte rahastatakse osaliselt, mitte rohkem kui 70%. Mitmendat korda rahastust taotleva projekti maksimaalne toetusmäär on 50%.
· Projekti alguse kuupäev ei tohi olla varem kui 1. jaanuar 2021 kuid nende kestvus võib olla kuni 2021.a lõpuni.
· 2021. aasta talvise projektivooru rahastuse taotlemise tähtaeg on 22. veebruar 2021 kell 23.59 ning see tuleb saata aadressil kus@kogudused.ee

Hindamiskriteeriumid.
Rahastamisel eelistatakse projekte, mis
– on suure mõjuga (nt juhtidele või noortele suunatud tegevused) või kogukonnale suunatud, st ei teeni mitte ainult koguduseliikmete huve
– vastavad EKBL Liidu koguduste ja asutuste projektide rahastuse taotluse vormile ja tingimustele

Asjade ostmist ja ehitustegevusse investeerimist rahastatakse vaid juhul, kui see on vajalik projekti sisulise osa teostamiseks.

Taotluse vormi link

Jaga lehte