Täistunnustus Seminari tööle

Kõrgem Usuteaduslik Seminar sai rahvusvaheliselt hindamiskomisjonilt kõrgeima kvaliteeditunnustuse nii oma õppekavale kui koolile tervikuna. See tähendab, et koolile anti seitsmeks aastaks (maksimumpikkus) usaldus toimida ja jätkuv riiklik tunnustus. Järgmise kahe aasta jooksul tuleb lisaks teha mõned arendused ja neist aru anda. Teistest rohkem vajavad panustamist õppejõudude rahvusvaheline teadustöö, olemasolevate ressurssidega jätkusuutlik juhtimine ning noorte õppejõudude järelkasv.

Hindamiskomisjon, mis eelmisel sügisel meid külastas, võttis esmase tagasiside kokku sõnadega: „Minge Tallinna! Olge suurepärased! Säilitage oma identiteet!“ Nende tagasiside põhjal tehtud hindamiskomisjoni otsus andis Seminarile võimaluse seda kõike teha.

Jaga lehte