Mission Estonia Worship ja Kõrgema Usuteadusliku Seminari koostöös Eestisse toodud kursus “Ülistus Alfa” alustab taas 12.jaanuarist, seekord Rakveres.

Kursus on tänaseks toimunud kuus korda erinevates Eesti piirkondades ja sellel on osalenud ligi 400 muusikut 50st erinevast kogudusest alatest septembrist 2017.

Ülistus Alfa on ülistuse baaskursus, kus arutleme mõningate suurte ülistusteenituse teoloogiliste ja praktiliste küsimuste üle 21.sajandil. Kursusel tuleme koos Jumala ette, et ülistada ja koos puudutame olulisi teemasid ülistusteenistusest ja ülistajatest. Arutleme teenistust puudutavate küsimuste üle ja laiendame ülistajate võrgustikku.

Ülistus Alfa vajalikkusest räägib kindlasti osalejate arv kahe aasta jooksul. Kõrgem Usuteaduslik Seminar sai erinevalt poolt palveid luua süstemaatiline lähenemine ülistus- või muusika valdkonnale kui koguduse harule, mis on üha kasvamas ja arenemas. Ühist vajadust ja lahendusi nägi KUS tiim kohtudes ülistusmisjonäri Ragne Kivimetsaga, kes juba nägi oma teenimistöö vahendina Ülistus Alfa kursust. Visioonid ühendati — kursus tuli tõlkida eesti keelde ja Eestis tegema hakata! Ülistus Alfa (originaalpealkiri ing.k Worship Central) on pärit samast kogudusest, kust ka meile juba tuttav Alfa kursus — Holy Trinity Brompton Londonis. Erinevates konfessioonides läbiproovitud kursus on üles ehitatud koguduse muusikajuhtide ja pastorite koostööl.

Kursus on suunatud koguduste muusikutele. Seal hulgas mõtleme ülistusjuhte, klaverisaatjaid, lauljaid ja pillimängijaid. Samuti ootame kursusele neid, kes veel ehk kaasa ei teeni, kuid sooviks sellest teenimisvaldkonnast rohkem teada.

Materjalid ja struktuur on küll üles ehitatud mujal, kuid Eesti kogemus ja käsitlus mahub iga sessiooni sisse tänu kohalikele loengupidajatele, kes kursusel kaasa löövad. Samuti osalejate üks lemmikumaid osasid on arutelu, kus peale mõttetööle tutvutakse ka teiste koguduste esindajatega ja jagatakse küsimusi-vastuseid.

Varasemate osalejate taust on olnud mitmekesine ja üldiselt soovitatakse kursust just lahtimõtestatuse pärast: miks me üldse muusika valdkonnas teenime ja üksteisega jagades näpunäiteid, kuidas siis seda teha alates juhtimisest kuni omaloominguni välja.

Jaga lehte