Ülistuskonverents 2019

Ragne Kivimets, ülistusmisjonär Eestis

8.-9.märtsil 2019 korraldasime Kõrgema Usuteadusliku Seminariga ülistuskonverentsi Viimsis. See oli erakordne mitmel põhjusel: kokku tuli umbes sada inimest erinevatest linnadest, erinevatest konfessioonidest, erinevates vanuses ja erineva kogemusega inimesed, kes teenivad kaasa koguduse ülistustöös.

Konverentsil rääkisime nii ülistuse tehnilisest poolest nagu valgustus, kujundus, helindus, projekteerimine kui ka kogu ülistuse tervikpildist. Leidsime, et meie ülesanne on “suunata ja aidata luua see keskkond, kus kõigi kogunenud inimestega, saame tulla Jumala juurde, õppida tundma Jumala Sõna, teenides üksteist ja likvideerides kõik segajad.” See hõlmab enda andide kasutamist ja pühendumist seal, kus kohalikul kogudusel on vaja. Teenides mistahes valdkonnas peame mõistma, et Jumal on loonud tervikpildi. See tähendab, et meie loominguline teenimine on sõltuvas suhtes teiste loomingulise teenimisega.

Eriti huvitav oli avada ülistajate jaoks uus teema: Eesti autorikaitse seadused koguduse kontekstis. Avastada, kuidas Eesti Kirikute Nõukogu on andnud kogudustele head eeskuju, tehes lepingu Eesti Autorite Ühinguga (EAÜ) aastal 2002. Sõlmitud lepinguga on “EKN-l ja kõigil selle liikmetel õigus kasutada kõigi EAÜ poolt esindatavate autorite teoseid jumalateenistustel.

Oleme tänulikud Jumalale, et ta meid on inspireerinud ja andnud meile mõtted viimaste aastate jooksul ülistusteemaga lähemalt tegeleda. Sügisest 2017 oleme korraldanud 6 Ülistus Alfa kursust ja pikema 5-osalise koolituste seeria, mille viimane osa oligi Ülistuskonverents 2019.

Hakkame vaikselt koguma ideid juba järgmise aasta ülistuskonverentsiks. Uus ülistuskonverents toimub tõenäoliselt 20.-21.märtsil 2020.

Jaga lehte