„Usuteadusliku Ajakirja“ erinumber

Sel suvel ilmunud „Usuteadusliku Ajakirja“ erinumber „Vabakiriklik identiteet ja kogudused ühiskonnas“ on seminari kõigi aegade kõige kõrgetasemelisem akadeemiline väljaanne. Eesti teadlaste infosüsteemi keeles on tegu 1.1. ehk kõrgeima võimaliku taseme artiklitega, mis eeldab pimeretsenseerimist (nimed on varjatud), rahvusvahelist toimetuskolleegiumi ning olulistes andmebaasides kajastamist.

Aga see ajakirja number on veel olulisem sisulistel põhjustel – see aitab meil usuliikumisena endast aru saada.

Ajakirja sisu tutvustab tegevtoimetaja Mikael Raihhelgauz videos.

Artiklid on teaduspõhised ning lisaks meie oma autoritele panustavad ka kaks Euroopa baptistimaailma olulist mõtlejat – seminari külalisprofessor ja Inglismaa Spurgeon College’i endine rektor Nigel G. Wright ja Euroopa Baptistiföderatsiooni peasekretär Anthony Peck.

Ajakirja erinumbri tellimiseks täitke palun ära vastav vorm.

„Usuteadusliku Ajakirja“ tavatellijad saavad selle numbri endale tellimuse sees.

Ja kui peate oluliseks, et seminar vabakogudusi analüüsivat teadustööd jätkab, siis palun toetage meid ka rahaliselt. Eesti riik seab rakenduskõrgkoolidele kõrged teadustöö nõudmised, aga raha tuleb meil endal leida. Ja meie enda usuliikumise lugu ongi ju meile oluline?