Õpetus kogudusest ja koguduse õpetus

6 EAP
Õppejõud: Innar Kruglov, Joosep Tammo

lightstock_402192_download_medium_helkur_

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• omab baasteadmisi kristliku koguduse tekkest ja põhilistest arengujoontest;
• orienteerub algkristlaste tõetaotlustes ja kristoloogia põhiküsimustes ning Uue Testamendi teoloogia üldkäsitluses;
• tunneb kristliku kiriku ja erinevate konfessioonide arengu ja tänapäeva suundumuste põhilist loogikat ja võrdleb seda radikaalse reformatsiooni traditsiooniga;
• kirjeldab, kuidas õpetus Kolmainu Jumalast, inimesest ja päästmisest rakendub erinevate konfessioonide praktikas ja mõjutab nende eklesioloogiat ja spiritualiteeti.
• kirjeldab süstemaatilise teoloogia olulisemate käsitlusviiside kujunemist

Kursus: I-II

Toimumisajad

August-september, november-aprill.