4 EAP
LNK ja KUS

pp_misjonikool

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks osalejad
• Teavad, mis iseloomustab mõtestatud evangeelset elu ning rakendavad seda jüngerlikult oma igapäevases elus
• Tunnevad olulisi piiblilugusid ning suudavad neid tõlgendada suure Jumala loo kontekstis
• Märkavad inimesi ja nende vaimulikke vajadusi ning reageerivad neile jätkusuutlikult
• Analüüsivad enda ja teiste vaimuandeid ning teevad koostööd erinevates võrgustikes
• Oskavad juhtida väikegruppi ning rakendavad mentorlust enda ja noorte elus.

Toimumisajad

Oktoober-mai