Futuurum

6 EAP
Koolitust koordineerivad ning on põhikoolitajad LNK (Sven-Joonatan Siibak ja Kadi Tingas)
ja KUS (Einike Pilli ja Helina Voogne). Noorteeksperdina on kaasas Kätlin Tammiste

futuurum

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks osalejad...
• Analüüsivad piibellikku arusaama juhtimisest ja järgmisest enda elu näitel
• Kasutavad ja mõistavad Piiblit juhtimise ja jüngerluse teemadel argumenteerimiseks
• Oskavad luua arengut toetavat ja meeskondlikkust rõhutavat organisatsioonikultuuri
• Tunnevad Jumala riigi olemust ning oskavad selle vanu ja uusi väljendusviise tulevikku planeerida