Kaplani baaskursus

3 EAP
Õppejõud: Ago Lilleorg

Kaplani baaskursus

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• Mõistab kaplani rolli, selle peamisi tegevuspõhimõtteid ning võrdleb seda nõustaja ja hingehoidja rolliga
• Eristab Eestis tegutsevaid kaplanaate ja mõistab nende erinevaid
toimimispõhimõtteid
• Tunneb kaplanile omaseid peamisi töövõtteid
• Analüüsib kaplani ametiga seonduvaid väljakutseid ja võimalusi ning sellest lähtuvalt suudab kaaluda enda sobivust kaplaniks nii üldisemalt kui ka konkreetse kaplanaadi põhiselt

Toimumisajad

September-veebruar.