Kristliku doktriini ajalugu I (History of Christian Doctrine I)

3 EAP
Õppejõud: Sorin Badragan, PhD (õpetab), Innar Kruglov, MA Th (hindab)

nick-fewings-eeM5CsnEkik-unsplash

NB!

Ainet loetakse inglise keeles, kodutöid võib esitada eesti keeles.

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• Tunneb suurte kirikukogude põhilisi arutlusteemasid ja patristilisel perioodil välja kujunenud kiriku doktriinide kujunemislugu.
• On võimeline kirjeldama kiriku teoloogiat ning selle valgel eristama erinevate kristlike traditsioonide erinevusi.
• Tunneb erinevaid varakristlikke teolooge ning mõistab nende olulisust teoloogia ajaloos.

Toimumisajad

Mai õppesessioon 2021