Suhtlemispsühholoogia

3 EAP
Õppejõud: Karita Kibuspuu

icons8-team-r-enAOPw8Rs-unsplash (1)

Õpiväljundid

Ainekursuse läbinud üliõpilane
• oskab ära tunda, sõnastada ja väljendada kohaseid ootusi oma suhtluspartnerile;
• tunneb ja oskab kasutada adekvaatse eneseväljenduse tasandeid ning aktiivse kuulamise tehnikaid;
• oskab tundeid nimepidi nimetada;
• teeb vahet kattetunnetel ja esmastel tunnetel;
• analüüsib enda ja teiste “armastuse keeli”;
• teab, kuidas luua avatud ja terveid suhteid meeskonnas/kogukonnas;
• tunneb erinevaid konflikti lahendamise stiile.
• oskab kasutada konstruktiivseid konflikti lahendamise tehnikaid ning eristada neid neljast peamisest ebaefektiivsest käitumisest.

Toimumisajad

14-15 oktoober 2020

Valikaine