Vabakiriklik traditsioon ja oikumeenia

3 EAP
Õppejõud: Joosep Tammo

church-1081718_640

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
kirjeldab erinevate kristlike traditsioonide tekke põhjusi;
• analüüsib kristlike uskkondade põhilisi tunnuseid ja võrdleb neid vabakirikliku traditsiooniga;
• tunneb valitud oikumeenilisi tekste;
• arutleb oikumeenilistes suhetes esile tulevate probleemide üle (Ristimise tunnustamine, leivamurdmisest või armulauast osavõtmine, matused, laulatused, sakraalruumide kasutamine jt).

Kursus: III-IV

Toimumisajad

August, november, jaanuar, veebruar.