Piibli hermeneutika

3 EAP
Õppejõud: Peeter Tamm

lightstock_35237_download_medium_helkur_

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
•kirjeldab erinevaid tõlgendamismeetodeid ja oskab neid eristada
• tunneb tõlgendusprotsessi erinevaid komponente ja oskab neid arvesse võtta
• tunneb üldkeeleteaduse põhiseisukohti ja oskab nendega arvestada Piibli tõlgendamisel
• loetleb ja selgitab lühidalt Vana Testamendi narratiivi põhilisi elemente
• tunneb retoorika elemente ja oskab neid kasutada Uue Testamendi tõlgendamisel

Kursus: I-III

Toimumisajad

August-september, november-veebruar

Ainekava uuendatud 27.10.20