Heebrea keel

3 EAP
Õppejõud: Ermo Jürma

hb

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• loeb Vana Testamendi heebreakeelset teksti,
• tunneb valikut Vana Testamendi enamlevinud sõnavarast,
• analüüsib verbaal- ja nominaallauseid,
• tunneb noomeni ja tugeva verbi (põhitüves Kal) põhivorme,
• tõlgib sõnaraamatu ja abivahendite toel Vana Testamendi lihtsaid proosatekste

Toimumisajad

September, november-veebruar.